หมวด พระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ (ฌอน ชิเวอร์ตัน)
รายการ บรรยายธรรม [คลิก]

ประชาสัมพันธ์

1. สำหรับท่านที่เคยลงทะเบียนสมาชิกไว้ แต่ สืบค้นไม่พบ สามารถ ตรวจสอบรายชื่อของท่าน ที่นี่ (ส่วนใหญ่เกิดจากสะกดชื่อผิดพลาด)
2. ท่านที่ลงทะเบียนกิจกรรม แล้ว สามารถตรวจเช็คว่าการลงทะเบียนครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ ด้วยตนเอง โดยเลือกจากเมนู "ตรวจสอบ / ยกเลิก การเข้าร่วมกิจกรรม" (อยู่ด้านบนของหน้านี้)
3. การยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ทำได้ 2 วันก่อนเกิดกิจกรรม หากท่านลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ และไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมรวม 2 ครั้ง ระบบจะตัดสิทธิ์การลงทะเบียนล่วงหน้า เป็นเวลา 2 เดือน
4. ข้อมูลกิจกรรมโดยละเอียด คลิก ที่นี่ หรือรับชมบางส่วนของกิจกรรม คลิก ที่นี่

รายชื่อกิจกรรมที่เปิดรับลงทะเบียน

รายการกิจกรรมที่กำลังเปิดรับ วันเริ่มกิจกรรม
โยคะในสวนธรรม
วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560
ปราณายามะในสวนธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560
ถักไม้กวาดภาวนา
วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560
โยคะภาวนา
วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560
เพลินธรรมนำชม (รอบเช้า)
วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560
สนุกกับประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา : ตอนที่ ๑ รุ่งอรุณแห่งอารยธรรมใหม่
วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560
เพลินธรรมนำชม (รอบบ่าย)
วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560
ฟังเสียงในจิตใจ
วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560
หลักสูตรอบรมคู่มือมนุษย์ รุ่นที่ ๒๙ ครั้งที่ ๑/๔ หัวข้อ ตัวตน ตัวเรา มี หรือ ไม่มี ความรู้สึกตัวตนของเราเกิดขึ้นมาได้อย่างไร

วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2560
อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๑ ขั้น “เตรียมกาย วางจิต” (กรกฎาคม ๒๕๖๐)
วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2560
ศิลป์ภาวนา :ถุงผ้าสื่อธรรม (๒ กรกฎาคม)
วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2560
ศิลป์ภาวนา : ถุงชายผ้าเหลืองเติมใจผู้ป่วย (๒ กรกฎาคม)
วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2560
ศิลป์ภาวนา : ตุ๊กตาล้มแล้วลุกเติมใจผู้ป่วย (๒ กรกฎาคม)
วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2560
เพลินธรรมนำชม (รอบบ่าย)
วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2560
โยคะในสวนธรรม
วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560
ดอกไม้จันทน์ภาวนา
วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560
ปราณายามะในสวนธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560
อบรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ตามแนวทางหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ (๘-๙ กรกฎาคม)
วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560
มาตาภาวนา กตัญญุตา ( ๘-๙ กรกฎาคม)
วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560
ฝึกสติกับสีไม้ระบายภาพ (วันอาสาฬหบูชา)
วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560
ตุ๊กตาล้มแล้วลุกเติมใจผู้ป่วย (วันอาสาฬหบูชา)
วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560
พับดอกบัวภาวนา (วันอาสาฬหบูชา)
วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560
เพ็ญภาวนา ชาคริยานุโยค : ปฏิบัติบูชาถวายมหาราชา (อาสาฬหบูชา ๒๕๖๐)
วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560
อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๒ ขั้น "เริ่มต้น ฝึกใจ" (กรกฎาคม ๒๕๖๐)
วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2560
เพลินธรรมนำชม (รอบบ่าย)
วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2560
โยคะในสวนธรรม
วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560
ปราณายามะในสวนธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560
เพลินธรรมนำชม (รอบเช้า)
วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560
หลักสูตรอบรมคู่มือมนุษย์ รุ่นที่ ๒๙ ครั้งที่ ๒/๔ : หัวข้อ คุณรู้จัก" จิต"แค่ไหน จิตแสดงกิริยาได้กี่แบบ
วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560
ไทเก็ก โยคะ สมาธิ
วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560
เพลินธรรมนำชม (รอบเช้า)
วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560
อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๓ ขั้น "สมาธิ ภาวนา" (กรกฎาคม ๒๕๖๐)
วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560
เพลินธรรมนำชม (รอบบ่าย)
วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560
มาตาภาวนา กตัญญุตา ( ๒๒-๒๓ กรกฎาคม)
วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560
อบรมธรรมบำบัดความป่วย...ได้จริงหรือ ? ครั้งที่๒๘ (๖ ส.ค.) ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถ.แจ้งวัฒนะ
วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560
เพลินธรรมนำปัญญา ครั้งที่ ๒๐ ตอน อุ้มรัก..จากแม่
(ค่ายอบรมธรรมะสำหรับเด็ก อายุ ๙ - ๑๒ ปี)
วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560
รายการกิจกรรมล่วงหน้า (ยังไม่เปิดรับ) วันเริ่มกิจกรรม
โยคะในสวนธรรม
วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560
ปราณายามะในสวนธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560
หลักสูตรอบรมคู่มือมนุษย์ รุ่นที่ ๓๐ ครั้งที่ ๔/๔ : หัวข้อ ทางดับทุกข์ที่ไม่ค่อยได้พูดกัน
วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560
พัดธรรมคลายใจเพื่อผู้ป่วย
วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560
โยคะในสวนธรรม (วันเสาร์ ๒๒ ก.ค.)
วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560
อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๔ ขั้น "มุ่งระงับกายจิต และเห็นธรรมเย็นใจ" (กรกฎาคม ๒๕๖๐)
วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560
ไทเก็ก โยคะ สมาธิ (รอบพิเศษ)
วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560
สีน้ำภาวนา
วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560