ประชาสัมพันธ์
1. สำหรับท่านที่เคยลงทะเบียนสมาชิกไว้ แต่ สืบค้นไม่พบ สามารถ ตรวจสอบรายชื่อของท่าน ที่นี่ (ส่วนใหญ่เกิดจากสะกดชื่อผิดพลาด)
2. ท่านที่ลงทะเบียนกิจกรรม แล้ว สามารถตรวจเช็คว่าการลงทะเบียนครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ ด้วยตนเอง โดยเลือกจากเมนู "ตรวจสอบ / ยกเลิก การเข้าร่วมกิจกรรม" (อยู่ด้านบนของหน้านี้)
3. การยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ทำได้ 2 วันก่อนเกิดกิจกรรม หากท่านลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ และไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมรวม 2 ครั้ง ระบบจะตัดสิทธิ์การลงทะเบียนล่วงหน้า เป็นเวลา 2 เดือน

รายชื่อกิจกรรม เสาร์๕ เห็นความว่าง ในความวุ่น
ลำดับ รายชื่อ รายละเอียด เพิ่มเติม วันเริ่มกิจกรรม การลงทะเบียน

1ธนูโพชฌงค์ เจริญสติ (เสาร์๕ เห็นความว่าง ในความวุ่น) โดย งานกิจกรรม อ่าน-วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561
09:00 น. ถึง 12:00 น.
ผู้สมัครเต็ม

2อบรมล้างพิษกายใจ ด้วยคลื่นเสียง (Crystal Singing Bowl)โดย ดร.กัมปนาท บัวฮมบุรา (งานเสาร์๕ เห็นความว่าง ในความวุ่น) โดย งานกิจกรรม อ่าน-วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561
09:00 น. ถึง 12:00 น.
ผู้สมัครเต็ม

3เวิร์คชอปการทำน้ำยาเอนกประสงค์สำหรับทำความสะอาดจากน้ำหมักผลไม้ กับอิ่มบุญ (เสาร์๕ เห็นความว่าง ในความวุ่น) โดย งานกิจกรรม อ่าน-วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561
10:00 น. ถึง 12:00 น.
ผู้สมัครเต็ม

4เวิร์คชอปทำตุ๊กตาล้มแล้วลุกเติมใจผู้ป่วย (เสาร์๕ เห็นความว่าง ในความวุ่น) โดย งานกิจกรรม อ่าน-วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561
10:00 น. ถึง 12:00 น.
ผู้สมัครเต็ม

5เวิร์คชอปทำพวงกุญแจสร้างสุข (เสาร์๕ เห็นความว่าง ในความวุ่น) โดย งานกิจกรรม อ่าน-วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561
10:00 น. ถึง 12:00 น.
ผู้สมัครเต็ม

6คัดพระสูตร ด้วยพู่กันจีน (เสาร์๕ เห็นความว่าง ในความวุ่น) โดย งานกิจกรรม อ่าน-วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561
13:00 น. ถึง 15:00 น.
ผู้สมัครเต็ม

7เสวนา "เห็นความว่าง ในความวุ่น" กับอาจารย์วรภัทร์ ภู่เจริญ (เสาร์๕ เห็นความว่าง ในความวุ่น) โดย งานกิจกรรม อ่าน-วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561
15:00 น. ถึง 17:00 น.
ลงทะเบียน

รายชื่อกิจกรรมที่เปิดรับลงทะเบียน
ลำดับ รายชื่อ รายละเอียด เพิ่มเติม วันเริ่มกิจกรรม การลงทะเบียน

1การปฏิบัติอาจาริยบูชา ในวาระ ๑๐๐ ปีชาตกาล พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) โดย หอจดหมายเหตุฯ อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561
07:00 น. ถึง 12:30 น.
ลงทะเบียน

2(งด) อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๔ ขั้น "มุ่งระงับกายจิต และเห็นธรรมเย็นใจ" (มิถุนายน ๒๕๖๑) โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์ อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561
07:30 น. ถึง 17:00 น.
ผู้สมัครเต็ม

3ถักรักปันอุ่น แด่พี่น้องบนดอย (๒๔ มิถุนายน) โดย เครือข่ายชีวิตสิกขา อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561
13:00 น. ถึง 16:30 น.
เลยจากกำหนด

4ถักรักเติมใจ เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง (๒๔ มิถุนายน) โดย เครือข่ายชีวิตสิกขา อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561
13:00 น. ถึง 16:30 น.
เลยจากกำหนด

5อานาปานสติแบบย่อ ตามแนวปฏิบัติท่านอาจารย์โกเอ็นกา (๒๔ มิถุนายน) โดย กลุ่มโกเอนก้า อ่านวันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561
17:00 น. ถึง 18:30 น.
เลยจากกำหนด

6โยคะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ อ่านวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561
17:00 น. ถึง 18:30 น.
ลงทะเบียน

7เพ็ญภาวนา ชาคริยานุโยค (มิถุนายน ๒๕๖๑) โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์ อ่าน-วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561
19:00 น. ถึง 06:00 น.
ลงทะเบียน

8ปราณายามะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ อ่านวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561
17:00 น. ถึง 18:30 น.
ลงทะเบียน

9หลักสูตรอบรมคู่มือมนุษย์ รุ่นที่ ๓๕ ครั้งที่ ๑/๔ หัวข้อ ตัวตน ตัวเรา มี หรือ ไม่มี ความรู้สึกตัวตนของเราเกิดขึ้นมาได้อย่างไร โดย กลุ่มต้นโมกข์ อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561
09:00 น. ถึง 12:00 น.
ลงทะเบียน

10อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๑ ขั้น “เตรียมกาย วางจิต” (กรกฎาคม ๒๕๖๑) โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์ อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561
13:00 น. ถึง 17:00 น.
ลงทะเบียน

11ถุงชายผ้าเหลืองเติมใจผู้ป่วย โดย เครือข่ายชีวิตสิกขา อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561
13:00 น. ถึง 16:30 น.
ลงทะเบียน

12ปักผ้าภาวนากับถุงผ้าสื่อธรรม (๑ กรกฎาคม) โดย เครือข่ายชีวิตสิกขา อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561
13:00 น. ถึง 16:30 น.
ลงทะเบียน

13ตุ๊กตาล้มแล้วลุกเติมใจผู้ป่วย (๑ กรกฎาคม) โดย เครือข่ายชีวิตสิกขา อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561
13:00 น. ถึง 16:30 น.
ลงทะเบียน

14ล้อมวงชวนคุย เรียนรู้ผ่านหนังสือธรรมโฆษณ์ ชุด “บรมธรรม” เรื่อง สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับ (๑ กรกฎาคม) โดย สโมสรธรรมทาน อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561
14:00 น. ถึง 16:00 น.
ลงทะเบียน

15โยคะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ อ่าน-วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561
17:00 น. ถึง 18:30 น.
ลงทะเบียน

16ปราณายามะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ อ่าน-วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561
17:00 น. ถึง 18:30 น.
ลงทะเบียน

17โยคะภาวนา โดย เครือข่ายชีวิตสิกขา อ่าน-วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561
09:00 น. ถึง 12:00 น.
ลงทะเบียน

18โครงการจิตอาสาถักไม้กวาดถวายวัด:ถักไม้กวาดภาวนา โดย กลุ่มอาสาอนุรักษ์สิ่งดีงาม อ่าน-วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561
09:00 น. ถึง 17:00 น.
ลงทะเบียน

19ความตายออกแบบได้ โดย เครือข่ายชีวิตสิกขา อ่าน-วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561
13:00 น. ถึง 17:00 น.
ลงทะเบียน

20เวิร์คชอปฟังเสียงภายใน โดย เมธี จันทราและทีมงาน อ่าน-วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561
14:00 น. ถึง 16:00 น.
ลงทะเบียน

21อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๒ ขั้น "เริ่มต้น ฝึกใจ" (กรกฎาคม ๒๕๖๑) โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์ อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2561
13:00 น. ถึง 17:00 น.
ลงทะเบียน

22โยคะ สติ บำบัด รุ่นที่ ๑๗ โดย อ.จุฑาภรณ์ สุรศักดิ์และทีมงานสวนโยคะธรรม อ่าน-วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561
16:30 น. ถึง 19:00 น.
ลงทะเบียน

23การอบรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ตามแนวทางหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ (๑๔-๑๕ กรกฎาคม) โดย คณะศิษย์หลวงพ่อเทียน อ่าน-วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561
08:00 น. ถึง 12:00 น.
ลงทะเบียน

24มาตาภาวนา ตอน การทำงานคือการปฏิบัติธรรม ( ๑๔- ๑๕ กรกฎาคม) โดย กลุ่มมาตาภาวนา อ่าน-วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561
13:30 น. ถึง 07:30 น.
ลงทะเบียน

25หลักสูตรอบรมคู่มือมนุษย์ รุ่นที่ ๓๕ ครั้งที่ ๒/๔ : หัวข้อ คุณรู้จัก" จิต"แค่ไหน จิตแสดงกิริยาได้กี่แบบ โดย กลุ่มต้นโมกข์ อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561
09:00 น. ถึง 12:00 น.
ลงทะเบียน

26ล้อมวงชวนคุย เรียนรู้ผ่านหนังสือธรรมโฆษณ์ ชุด “บรมธรรม” เรื่อง สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับ (๑๕ กรกฏาคม) โดย สโมสรธรรมทาน อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561
14:00 น. ถึง 16:00 น.
ลงทะเบียน

27อบรม"ธรรมะบำบัดความป่วยได้จริงหรือ ? ภาคปฏิบัติการ ครั้งที่ ๓ (หลักสูตร ๓ วัน ๒ คืน) ณ บ้านกานนิสา จ.นนทบุรี โดย เพลินธรรมนำชีวิต อ่านวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561
10:00 น. ถึง 16:00 น.
ลงทะเบียน

28มาตาภาวนา ตอน การทำงานคือการปฏิบัติธรรม (๒๘ -๒๙ กรกฎาคม) โดย กลุ่มมาตาภาวนา อ่าน-วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561
13:00 น. ถึง 07:30 น.
ลงทะเบียน

29อบรมธรรมะบำบัดความป่วย...ได้จริงหรือ ? ครั้งที่ ๓๓ ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถ.แจ้งวัฒนะ (๕ สิงหาคม) โดย เพลินธรรมนำชีวิต อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561
08:00 น. ถึง 16:00 น.
ลงทะเบียน

30ค่ายอบรมธรรมสำหรับเด็ก อายุ ๙-๑๒ปี (ค่ายเพลินธรรมนำปัญญา ครั้งที่ ๒๕) โดย เพลินธรรมนำปัญญา อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561
08:30 น. ถึง 16:00 น.
ลงทะเบียน


รายชื่อกิจกรรมจิตอาสา
ลำดับ รายชื่อ รายละเอียด เพิ่มเติม วันเริ่มกิจกรรม การลงทะเบียน

1อาจาริยบูชาหลวงปู่ชา - อาสาดูแลพื้นที่ชั้น ๓ วันที่ ๒๓ มิ.ย. ๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. (เฉพาะผู้ชาย ๕ ท่าน) โดย หอจดหมายเหตุฯ อ่าน-วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561
15:00 น. ถึง 21:00 น.
เลยจากกำหนด

2อาจาริยบูชาหลวงปู่ชา - อาสาดูแลพื้นที่ชั้น ๓ วันที่ ๒๔ มิ.ย. ๖๑ เวลา ๐๓.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. (เฉพาะผู้ชาย ๕ ท่าน) โดย หอจดหมายเหตุฯ อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561
03:00 น. ถึง 09:00 น.
เลยจากกำหนด

3อาจาริยบูชาหลวงปู่ชา - อาสาดูแลพื้นที่ห้องน้ำ "หญิง" ชั้น ๑ วันที่ ๒๔ มิ.ย. ๖๑ เวลา ๐๖.๐๐ - ๐๙.๐๐ น.(เฉพาะผู้หญิง ๘ ท่าน) โดย หอจดหมายเหตุฯ อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561
06:00 น. ถึง 09:00 น.
เลยจากกำหนด

4อาจาริยบูชาหลวงปู่ชา - อาสาดูแลพื้นที่ห้องน้ำ "ชาย" ชั้น ๑ วันที่ ๒๔ มิ.ย. ๖๑ เวลา ๐๖.๐๐ - ๐๙.๐๐ น.(เฉพาะผู้ชาย ๖ ท่าน) โดย หอจดหมายเหตุฯ อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561
06:00 น. ถึง 09:00 น.
เลยจากกำหนด

5อาจาริยบูชาหลวงปู่ชา - อาสาดูแลพื้นที่ชั้น ๓ วันที่ ๒๔ มิ.ย. ๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. (เฉพาะผู้ชาย ๑๒ ท่าน) โดย หอจดหมายเหตุฯ อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561
09:00 น. ถึง 15:00 น.
เลยจากกำหนด

6อาจาริยบูชาหลวงปู่ชา - อาสาดูแลพื้นที่ห้องน้ำ "หญิง" ชั้น ๑ วันที่ ๒๔ มิ.ย. ๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.(เฉพาะผู้หญิง ๘ ท่าน) โดย หอจดหมายเหตุฯ อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561
09:00 น. ถึง 12:00 น.
เลยจากกำหนด

7อาจาริยบูชาหลวงปู่ชา - อาสาดูแลพื้นที่ห้องน้ำ "ชาย" ชั้น ๑ วันที่ ๒๔ มิ.ย. ๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.(เฉพาะผู้ชาย ๖ ท่าน) โดย หอจดหมายเหตุฯ อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561
09:00 น. ถึง 12:00 น.
เลยจากกำหนด

รายการกิจกรรมล่วงหน้า (ยังไม่เปิดรับ)
ลำดับ รายชื่อ รายละเอียด เพิ่มเติม วันเริ่มกิจกรรม เปิดรับวันที่

จำนวนผู้เข้าชม : 288703 ครั้ง | จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมของสวนโมกข์ปี ( นับจากปี 2560) : 33644 ครั้ง