เงื่อนไขการร่วมกิจกรรมในพื้นที่
กรุณาลงทะเบียน ตาม ช่วงเวลา ที่สนใจร่วม เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน (ไม่รับ walk in)
รับข่าวสารทางอีเมล [คลิกที่นี่]
ทั้งหมด กิจกรรมคลินิกรักษ์ใจ กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมล่วงหน้า

รายชื่อกิจกรรมที่เปิดรับลงทะเบียน


1. พุทธวิธีสร้างสุข โดย หมอประเวศ วะสี EP.02 ตอน ชีวิตคือขันธ์ห้า โดย สโมสรธรรมทาน
วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12:30 น. ถึง 16:30 น.


2. เจริญสติแบบเคลื่อนไหวในแนวทางหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ นำปฎิบัติโดย พระอาจารย์คำไม ฐิตสีโล วัดทับมิ่งขวัญ จ.เลย โดย คณะศิษย์หลวงพ่อเทียน
วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08:00 น. ถึง 16:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


3. เปิดนิทรรศการ เดี่ยวด้านใน กับ สันติ แต้พานิช โดย กลุ่มธรรมบันเทิง
วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.


4. ไทเก็ก โยคะ สมาธิ โดย อ.สุพล โล่ห์ชิตกุล โดย งานกิจกรรม
วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:00 น. ถึง 11:00 น.


5. เดี่ยวด้านใน ..มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เคล็ดลับวิชาในการจัดการอารมณ์ไม่ดี กับ พระวรท ธมฺมธโร โดย กลุ่มธรรมะปฏิบัติ
วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:00 น. ถึง 16:00 น.


6. ร่วมฟังธรรมะปฏิบัติ พระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต โดย กลุ่มธรรมะปฏิบัติ
วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12:00 น. ถึง 13:30 น.
ผู้สมัครเต็ม


7. อานาปานสติแบบย่อสำหรับบุคคลทั่วไป ตามแนวปฏิบัติท่านอาจารย์โกเอ็นก้า (ลงทะเบียนเฉพาะผู้เข้าร่วมในพื้นที่) โดย กลุ่มโกเอนก้า
วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:00 น. ถึง 16:30 น.


8. WAKE UP DAY EVERY DAY, A NEW DAY สำหรับบุคคลทั่วไปอายุ 18-35 ปี (กิจกรรมเหมาะกับคนหนุ่มสาว) โดย หมู่บ้านพลัม
วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 ถึง วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 10:00 น. ถึง 17:00 น.


รายชื่อกิจกรรมคลินิกรักษ์ใจ


1. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


2. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.


3. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.


4. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


5. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม /รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.


6. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.


7. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.


8. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.


9. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.


10. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.


11. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม /รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.


รายชื่อกิจกรรมจิตอาสา


รายการกิจกรรมล่วงหน้า (ยังไม่เปิดรับ)