เงื่อนไขการร่วมกิจกรรมในพื้นที่
กรุณาลงทะเบียน ตาม ช่วงเวลา ที่สนใจร่วม เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน (ไม่รับ walk in)
รับข่าวสารทางอีเมล [คลิกที่นี่]
ทั้งหมด กิจกรรมคลินิกรักษ์ใจ กิจกรรมสุขาใจ กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมล่วงหน้า

รายชื่อกิจกรรมที่เปิดรับลงทะเบียน


1. Dhamma Talk with Q&A by Ajahn Amaro (In English) [TH][ENG] โดย งานต่างประเทศ
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 18:00 น. ถึง 19:30 น.


2. ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรเดือนเกิด (ประจำเดือนมิถุนายน 2567) [TH][ENG] โดย หอจดหมายเหตุฯ
วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2567 ถึง วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2567 เวลา 08:30 น. ถึง 11:30 น.


3. อานาปานสติตามแนวสวนโมกข์ โดยนำปฏิบัติโดย พระคัมภีรญาณ อภิปุญฺโญ เจ้าอาวาสวัดป่าสุญญตา จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดย งานกิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2567 ถึง วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2567 เวลา 13:00 น. ถึง 16:00 น.


4. ล้อมวงทัมม์: พระคิลานธรรม พระคิลานุปัฏฐาก พระสาธารณสงเคราะห์ ๓ พระพอไหม? ในระบบสุขภาวะองค์รวมของสังคมไทย โดย เครือข่ายการเรียนรู้สู่ธรรมวาที
วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 ถึง วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 14:00 น. ถึง 17:00 น.


5. เจริญสติแบบเคลื่อนไหวในแนวทางหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ นำปฎิบัติโดย พระครูสุเทพธรรมากร วัดเทพประทาน จ.ฉะเชิงเทรา โดย คณะศิษย์หลวงพ่อเทียน
วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567 ถึง วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567 เวลา 08:30 น. ถึง 16:00 น.


6. ธรรมะบำบัดความป่วยได้จริงหรือ ? ครั้งที่ 48 โดย เพลินธรรมนำชีวิต
วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2567 ถึง วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2567 เวลา 09:00 น. ถึง 16:00 น.


7. หนึ่งวันภาวนาเพื่อชีวิต หัวข้อ “ความสุขคือความทุกข์ที่พอดีสำหรับทน” โดย กลุ่มธรรมมาตา สวนโมกข์กรุงเทพ
วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2567 ถึง วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2567 เวลา 09:00 น. ถึง 16:00 น.


8. ถักไม้กวาดภาวนา โดย กลุ่มอาสาอนุรักษ์สิ่งดีงาม
วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2567 ถึง วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2567 เวลา 09:00 น. ถึง 17:00 น.


9. "เด็กปั้น" ถอดแบบศิลปะงานปั้นดินของโรงปั้นภาพ สวนโมกข์ไชยา (กิจกรรมสำหรับเด็กอายุ 5-14 ปี) ( กิจกรรม จำกัดอายุตั้งแต่ 5 ขึ้นไป ) โดย งานกิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2567 ถึง วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2567 เวลา 13:00 น. ถึง 16:00 น.


10. อานาปานสติแบบย่อสำหรับบุคคลทั่วไป ตามแนวปฏิบัติท่านอาจารย์โกเอ็นก้า(ลงทะเบียนเฉพาะผู้เข้าร่วมในพื้นที่) เดือน มิถุนายน โดย กลุ่มโกเอ็นก้า
วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2567 ถึง วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2567 เวลา 14:00 น. ถึง 16:30 น.


11. The One Mind, a Zen visit to Huang Po จิตหนึ่ง: เดินทางเซนสู่คำสอนของฮวงโป (การบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ โดยมีล่ามแปลไทย /Session will be in English with Thai translation) [TH][ENG] โดย งานกิจกรรม
วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 ถึง วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 09:00 น. ถึง 16:30 น.


12. WAKE UP DAY วันแห่งสติสำหรับคนหนุ่มสาวในวิถีหมู่บ้านพลัม ( กิจกรรม จำกัดอายุ 18 ถึง 40 ) [TH][ENG] โดย หมู่บ้านพลัม ประเทศไทย
วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567 ถึง วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567 เวลา 09:00 น. ถึง 15:30 น.


13. ไทเก็ก โยคะ สมาธิ โดย อ.สุพล โล่ห์ชิตกุล โดย อ.สุพล โลห์ชิตกุล
วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2567 ถึง วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2567 เวลา 09:00 น. ถึง 11:00 น.


14. คอร์ส ชีวีเปี่ยมสุข : สร้างสมดุลกายจิตปล่อยวางความคิดจิตเบิกบาน โดย นายแพทย์ สันต์ ใจยอดศิลป์ โดย เพลินธรรมนำชีวิต
วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567 ถึง วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567 เวลา 09:00 น. ถึง 12:30 น.


15. Healthy Soul Wellness Retreat by Healthy Soul [TH][ENG] โดย งานกิจกรรม
วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567 ถึง วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567 เวลา 13:00 น. ถึง 16:00 น.


16. ธรรมะบำบัดความป่วย ได้จริงหรือ? ครั้งที่ 4 (ภาคปฎิบัติ 2 วันต่อเนื่อง) **การอบรมให้สิทธิ์ผู้ที่เข้าอบรมต่อเนื่อง 2 ครั้ง คือ วันที่ 30 มิ.ย. และ 6 ก.ค.เท่านั้น** โดย เพลินธรรมนำชีวิต
วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2567 ถึง วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2567 เวลา 09:00 น. ถึง 16:00 น.


รายชื่อกิจกรรมคลินิกรักษ์ใจ


1. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.


2. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


3. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 ถึง วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.


4. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 ถึง วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.


5. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม /รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 ถึง วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.


6. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 ถึง วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.


7. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 ถึง วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.


8. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 ถึง วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.


9. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 ถึง วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.


10. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 ถึง วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.


11. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม /รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.


12. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.


13. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 ถึง วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.


14. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 ถึง วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.


15. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 ถึง วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.


16. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม /รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 ถึง วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.


รายชื่อกิจกิจกรรมสุขาใจ


รายชื่อกิจกรรมจิตอาสา


1. ทำบุญตักบาตรเดือนเกิด : รับสมัครจิตอาสาหญิง ช่วยดูแลเจ้าภาพเดือนเกิด โดย งานกิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2567 ถึง วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2567 เวลา 07:30 น. ถึง 10:00 น.


2. ทำบุญตักบาตรเดือนเกิด : รับสมัครจิตอาสา ช่วยงานลงทะเบียนกิจกรรม โดย งานกิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2567 ถึง วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2567 เวลา 07:30 น. ถึง 09:30 น.
ผู้สมัครเต็ม


3. ทำบุญตักบาตรเดือนเกิด (ช่วงเช้า) : รับสมัครจิตอาสาชาย ช่วยยกและถ่ายของใส่บาตร (เฉพาะอาสาชาย) โดย งานกิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2567 ถึง วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2567 เวลา 07:30 น. ถึง 09:30 น.


4. ทำบุญตักบาตรเดือนเกิด : รับสมัครจิตอาสา ช่วยแจกหนังสือสวดมนต์และจัดระเบียบรองเท้า โดย งานกิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2567 ถึง วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2567 เวลา 08:00 น. ถึง 09:30 น.


5. ทำบุญตักบาตรเดือนเกิด : รับสมัครจิตอาสา คอยช่วยเหลือบริการจุดยืมคืนปิ่นโต/ช่วยคัดแยกขยะ /และทำความสะอาดปิ่นโต (เฉพาะปิ่นโตที่ถวายอาหารเพลพระภิกษุ) โดย งานกิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2567 ถึง วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2567 เวลา 09:00 น. ถึง 13:00 น.


6. ทำบุญตักบาตรเดือนเกิด : รับสมัครช่างภาพจิตอาสา ช่วยถ่ายภาพบรรยากาศงานทำบุญตักบาตรเดือนเกิด โดย งานกิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2567 ถึง วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2567 เวลา 09:00 น. ถึง 11:30 น.
ผู้สมัครเต็ม


7. ทำบุญตักบาตรเดือนเกิด : รับสมัครจิตอาสาชาย ช่วยยกและถ่ายของใส่บาตร (เฉพาะอาสาชาย) โดย งานกิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2567 ถึง วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2567 เวลา 09:30 น. ถึง 12:00 น.


8. ทำบุญตักบาตรเดือนเกิด : รับสมัครจิตอาสา ช่วยแยกของและแพ็คของใส่บาตร (ต้องการอาสาทั้งชาย-หญิง) โดย งานกิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2567 ถึง วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2567 เวลา 09:30 น. ถึง 13:00 น.


รายการกิจกรรมล่วงหน้า (ยังไม่เปิดรับ)


1. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / ทุกคนรู้ว่าธรรมะของพระพุทธเจ้า ทำให้หมดทุกข์ได้จริง ๆ แต่คนส่วนใหญ่ที่เป็นทุกข์ ไม่รู้จะใช้ธรรมให้ออกจากทุกข์ได้อย่างไร กระบวนการให้การปรึกษาโดยการใช้หลักอริยสัจ จึงเข้ามามีบทบาทในการชวน โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
เปิดรับ วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567


2. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
เปิดรับ วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567


3. กิจกรรม “Tea Medtiation Tea Dialogue ” วันอาทิตย์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ห้องนิพพาน ชั้น ๒ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
เปิดรับ วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2567


4. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
เปิดรับ วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567


5. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม /รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
เปิดรับ วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567


6. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
เปิดรับ วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567


7. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม /รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
เปิดรับ วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567


8. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
เปิดรับ วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567


9. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
เปิดรับ วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567