เงื่อนไขการร่วมกิจกรรมในพื้นที่
กรุณาลงทะเบียน ตาม ช่วงเวลา ที่สนใจร่วม เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน (ไม่รับ walk in)
รับข่าวสารทางอีเมล [คลิกที่นี่]
ทั้งหมด กิจกรรมคลินิกรักษ์ใจ กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมล่วงหน้า

รายชื่อกิจกรรมที่เปิดรับลงทะเบียน


1. ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรเดือนเกิด (รับเฉพาะผู้มาร่วมกิจกรรมในพื้นที่) โดย หอจดหมายเหตุฯ
วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566 ถึง วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 08:00 น. ถึง 11:00 น.


2. Workshop: Last Photo ภาพความทรงจำสุดท้ายที่เลือกเอง โดย กลุ่มต้นโมกข์
วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566 ถึง วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 10:00 น. ถึง 12:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


3. Workshop : Last Writing เขียนสมุดเบาใจอย่างไร ให้ใจเบา โดย Baojai Family โดย กลุ่มธรรมบันเทิง
วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566 ถึง วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.


4. Music : The Last Song ห้าเพลงสุดท้ายที่ศิลปินขอร้อง โดย “ธนากร ตรีเอกภาพพิทักษ์” ต้า-นักร้องเสียงธรรม โดย กลุ่มธรรมบันเทิง
วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566 ถึง วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 12:30 น. ถึง 13:00 น.


5. ดูหนังหาแก่นธรรม อีก 7 วันฉันจะตายดี โดย กลุ่มธรรมบันเทิง
วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566 ถึง วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 13:00 น. ถึง 16:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


6. ธรรมะบำบัดความป่วยได้จริงหรือ ? ภาคปฏิบัติ 3 วัน 2 คืน ครั้งที่ 11 ณ สวนธรรมศรีปทุม โดย เพลินธรรมนำชีวิต
วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 ถึง วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2566 เวลา 08:00 น. ถึง 16:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


7. เจริญสติแบบเคลื่อนไหวในแนวทางหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ นำปฎิบัติโดย พระอาจารย์นิเพ็ญ อมโร วัดสนามใน จ.นนทบุรี โดย คณะศิษย์หลวงพ่อเทียน
วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2566 ถึง วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2566 เวลา 08:00 น. ถึง 16:00 น.


8. ฝึกสมาธิด้วยศิลปะระบายสีน้ำ"Mandala" (เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป) โดย งานกิจกรรม
วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2566 ถึง วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2566 เวลา 13:00 น. ถึง 16:00 น.


9. หนึ่งวันภาวนาเพื่อชีวิต หัวข้อ "อยู่กับปัจจุบัน" โดย กลุ่มมาตาภาวนา
วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2566 ถึง วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2566 เวลา 09:00 น. ถึง 16:00 น.


10. ไทเก็ก โยคะ สมาธิ โดย อ.สุพล โล่ห์ชิตกุล โดย อ.สุพล โลห์ชิตกุล
วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2566 ถึง วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2566 เวลา 09:00 น. ถึง 11:00 น.


11. พุทธวิธีสร้างสุข โดย หมอประเวศ วะสี ครั้งที่ ๔ เดือนเมษายน ๖๖ (เปิดรับเฉพาะผู้ลงทะเบียน) โดย สโมสรธรรมทาน
วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 ถึง วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 13:30 น. ถึง 17:30 น.


12. วันแห่งสติในวิถีหมู่บ้านพลัม (เดือนเมษายน) โดย หมู่บ้านพลัม
วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2566 ถึง วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2566 เวลา 07:00 น. ถึง 16:30 น.


13. ปั้นก้อนบุญภาวนา สำหรับน้องๆอายุไม่เกิน 18 ปี (รอบเช้า) ( กิจกรรม จำกัดอายุ 3 ถึง 18 ) โดย กลุ่มอาสาอนุรักษ์สิ่งดีงาม
วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2566 ถึง วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2566 เวลา 09:00 น. ถึง 12:00 น.


14. ปั้นก้อนบุญภาวนา สำหรับผู้เข้าร่วมอายุ 18 ปีขึ้นไป (รอบบ่าย) ( กิจกรรม จำกัดอายุตั้งแต่ 18 ขึ้นไป ) โดย กลุ่มอาสาอนุรักษ์สิ่งดีงาม
วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2566 ถึง วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2566 เวลา 14:00 น. ถึง 17:00 น.


รายชื่อกิจกรรมคลินิกรักษ์ใจ


1. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 ถึง วันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


2. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 ถึง วันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


3. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 ถึง วันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


4. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 ถึง วันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


5. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันพุธที่ 12 เมษายน 2566 ถึง วันพุธที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


6. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันพุธที่ 12 เมษายน 2566 ถึง วันพุธที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


7. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 ถึง วันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.


8. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 ถึง วันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.


9. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันพุธที่ 19 เมษายน 2566 ถึง วันพุธที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


10. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันพุธที่ 19 เมษายน 2566 ถึง วันพุธที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


11. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


12. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.


รายชื่อกิจกรรมจิตอาสา


1. ทำบุญตักบาตรเดือนเกิด : รับสมัครจิตอาสา ช่วยแจกหนังสือสวดมนต์และจัดระเบียบรองเท้า (ต้องการอาสาทั้งชาย-หญิง) โดย หอจดหมายเหตุฯ
วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566 ถึง วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 07:00 น. ถึง 09:30 น.
ผู้สมัครเต็ม


2. ทำบุญตักบาตรเดือนเกิด : รับสมัครจิตอาสา ช่วยงานลงทะเบียนกิจกรรม โดย หอจดหมายเหตุฯ
วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566 ถึง วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 07:00 น. ถึง 09:30 น.
ผู้สมัครเต็ม


3. ทำบุญตักบาตรเดือนเกิด : รับสมัครจิตอาสาหญิง ช่วยดูแลเจ้าภาพเดือนเกิด โดย หอจดหมายเหตุฯ
วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566 ถึง วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 07:00 น. ถึง 09:30 น.
ผู้สมัครเต็ม


4. ทำบุญตักบาตรเดือนเกิด : รับสมัครจิตอาสาชาย ช่วยยกและถ่ายของใส่บาตร (เฉพาะอาสาชาย) โดย หอจดหมายเหตุฯ
วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566 ถึง วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 07:30 น. ถึง 11:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


5. ทำบุญตักบาตรเดือนเกิด : รับสมัครจิตอาสา ช่วยแยกของและแพ็คของใส่บาตร (ต้องการอาสาทั้งชาย-หญิง) โดย งานกิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566 ถึง วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 09:30 น. ถึง 14:00 น.


รายการกิจกรรมล่วงหน้า (ยังไม่เปิดรับ)


1. โยคะภาวนา&Crystal Singing Bowls กับ ครูดล เครือข่ายชีวิตสิกขา โดย เครือข่ายชีวิตสิกขา
เปิดรับ วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566


2. ถักไม้กวาดภาวนา โดย กลุ่มอาสาอนุรักษ์สิ่งดีงาม
เปิดรับ วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566


3. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
เปิดรับ วันอังคารที่ 4 เมษายน 2566


4. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
เปิดรับ วันอังคารที่ 4 เมษายน 2566


5. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
เปิดรับ วันพุธที่ 5 เมษายน 2566


6. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
เปิดรับ วันพุธที่ 5 เมษายน 2566


7. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
เปิดรับ วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2566


8. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
เปิดรับ วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2566