เงื่อนไขการร่วมกิจกรรมในพื้นที่
กรุณาลงทะเบียน ตาม ช่วงเวลา ที่สนใจร่วม เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน (ไม่รับ walk in)
รับข่าวสารทางอีเมล [คลิกที่นี่]
ทั้งหมด กิจกรรมคลินิกรักษ์ใจ กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมล่วงหน้า

รายชื่อกิจกรรมที่เปิดรับลงทะเบียน


1. พุทธวิธีสร้างสุข โดย หมอประเวศ วะสี ครั้งที่ ๖ เดือนมิถุนายน ๖๖ โดย สโมสรธรรมทาน
วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 ถึง วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 13:30 น. ถึง 15:30 น.


2. เจริญสติแบบเคลื่อนไหวในแนวทางหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ โดย คณะศิษย์หลวงพ่อเทียน
วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2566 ถึง วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2566 เวลา 08:00 น. ถึง 16:30 น.


3. Crystal Singing Bowls กับครูดล เครือข่ายชีวิตสิกขา (โปรดแสดงผลตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม) โดย เครือข่ายชีวิตสิกขา
วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2566 ถึง วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2566 เวลา 13:00 น. ถึง 16:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


4. ถักไม้กวาดภาวนา โดย กลุ่มอาสาอนุรักษ์สิ่งดีงาม
วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566 ถึง วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566 เวลา 09:00 น. ถึง 17:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


5. ปั้นก้อนบุญภาวนา สำหรับน้องๆอายุไม่เกิน 18 ปี (รอบเช้า) โดย กลุ่มอาสาอนุรักษ์สิ่งดีงาม
วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2566 ถึง วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2566 เวลา 09:00 น. ถึง 12:00 น.


6. หนึ่งวันภาวนาเพื่อชีวิต หัวข้อ "ภาวนาเพื่อความแข็งแกร่งในชีวิต" โดย กลุ่มธรรมมาตา สวนโมกข์กรุงเทพ
วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2566 ถึง วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2566 เวลา 09:00 น. ถึง 16:00 น.


7. ปั้นก้อนบุญภาวนา สำหรับผู้เข้าร่วมอายุ 18 ปีขึ้นไป (รอบบ่าย) โดย กลุ่มอาสาอนุรักษ์สิ่งดีงาม
วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2566 ถึง วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2566 เวลา 14:00 น. ถึง 17:00 น.


8. ร่วมฟังธรรมะปฏิบัติ พระอาจารย์ไพฑูรย์ ขันติโก โดย กลุ่มธรรมะปฏิบัติ
วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 12:00 น. ถึง 13:30 น.


9. วันแห่งสติในวิถีหมู่บ้านพลัม (เดือนมิถุนายน) โดย หมู่บ้านพลัม
วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 ถึง วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 เวลา 07:00 น. ถึง 16:30 น.


10. เล่าเท่าที่เห็น Intro into the flower of life โดย งานกิจกรรม
วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 ถึง วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 เวลา 09:00 น. ถึง 12:00 น.


11. “สุนทรียสนทนาในวงน้ำชา”โดย พระโชติก อภิชาโต กลุ่มอาสาคิลานธรรม ** รับสมัครเฉพาะผู้ที่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของ พระอาจารย์โชติก อภิชาโต มาแล้ว** โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2566 ถึง วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2566 เวลา 09:00 น. ถึง 16:00 น.


รายชื่อกิจกรรมคลินิกรักษ์ใจ


1. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 ถึง วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


2. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 ถึง วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


3. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 ถึง วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


4. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 ถึง วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.


5. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


6. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.


7. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566 ถึง วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.


8. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566 ถึง วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.


9. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 ถึง วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


10. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 ถึง วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.


11. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.


12. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.


13. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 ถึง วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.


14. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 ถึง วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.


รายชื่อกิจกรรมจิตอาสา


รายการกิจกรรมล่วงหน้า (ยังไม่เปิดรับ)


1. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
เปิดรับ วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566


2. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
เปิดรับ วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566


3. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
เปิดรับ วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566


4. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
เปิดรับ วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566


5. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
เปิดรับ วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566


6. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
เปิดรับ วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566