เงื่อนไขการร่วมกิจกรรมในพื้นที่
กรุณาลงทะเบียน ตาม ช่วงเวลา ที่สนใจร่วม เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน (ไม่รับ walk in)
รับข่าวสารทางอีเมล [คลิกที่นี่]
ทั้งหมด กิจกรรมคลินิกรักษ์ใจ กิจกรรมสุขาใจ กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมล่วงหน้า

รายชื่อกิจกรรมที่เปิดรับลงทะเบียน


1. วันแห่งสติในวิถีหมู่บ้านพลัม (Day of Mindfulness in Plum Village Tradition) [TH][ENG] โดย หมู่บ้านพลัม ประเทศไทย
วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2567 ถึง วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2567 เวลา 07:00 น. ถึง 16:00 น.


2. คู่มือชีวิตTalk ประจำเดือนกรกฎาคม : หัวข้อเสวนา "บุญแท้ ฉบับนักลงมือทำ” โดย สโมสรธรรมทาน
วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2567 ถึง วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2567 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.


3. หนึ่งวันภาวนาเพื่อชีวิต หัวข้อ “พลังแห่งการให้” โดย กลุ่มธรรมมาตา สวนโมกข์กรุงเทพ
วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2567 ถึง วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2567 เวลา 09:00 น. ถึง 16:00 น.


4. Workshop ฟังเสียงในจิตใจ โดย เมธี จันทราและทีมงาน
วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2567 ถึง วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2567 เวลา 14:00 น. ถึง 16:00 น.


5. ร่วมฟังธรรมะปฏิบัติ โดย พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต โดย กลุ่มธรรมะปฏิบัติ
วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2567 ถึง วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2567 เวลา 12:00 น. ถึง 13:30 น.


6. ค่ายครอบครัวเด็กพิเศษ ครั้งที่ 1 "เติมใจให้กัน เธอมีฉันอยู่ตรงนี้" โดย เพลินธรรมนำปัญญา
วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2567 ถึง วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2567 เวลา 08:30 น. ถึง 16:00 น.


7. ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรเดือนเกิด ประจำเดือนสิงหาคม 2567 [TH][ENG] โดย หอจดหมายเหตุฯ
วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2567 ถึง วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2567 เวลา 08:30 น. ถึง 11:30 น.


8. อานาปานสติตามแนวสวนโมกข์ โดยนำปฏิบัติโดย พระคัมภีรญาณ อภิปุญฺโญ เจ้าอาวาสวัดป่าสุญญตา จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดย งานกิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2567 ถึง วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2567 เวลา 13:00 น. ถึง 16:00 น.


9. ล้อมวงทัมม์ ครั้งที่ ๓ ตอน "วัดวาอารามต้นแบบองค์กรรมณีย์...หรือยัง?" โดย เครือข่ายการเรียนรู้สู่ธรรมวาที
วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2567 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2567 เวลา 14:00 น. ถึง 17:00 น.


10. เจริญสติแบบเคลื่อนไหวในแนวทางหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ นำปฎิบัติโดย พระอาจารย์สุทธิศาสตร์ ปัญญาปทีโป และพระอาจารย์สันติพงศ์ เขมปัญโญ วัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ โดย คณะศิษย์หลวงพ่อเทียน
วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2567 ถึง วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2567 เวลา 08:30 น. ถึง 16:00 น.


11. พระทอล์ค PHRA Talks PHRA Talks เรื่องเล่าจากคนธรรมดาใต้ผ้าเหลือง โดย กลุ่มธรรมบันเทิง
วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2567 ถึง วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2567 เวลา 16:30 น. ถึง 20:30 น.


12. ค่ายเพลินธรรมนำปัญญา ครั้งที่ 41 "อุ้มรักจากแม่" ( กิจกรรม จำกัดอายุ 9 ถึง 12 ) โดย เพลินธรรมนำปัญญา
วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2567 ถึง วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2567 เวลา 09:00 น. ถึง 16:00 น.


รายชื่อกิจกรรมคลินิกรักษ์ใจ


1. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2567 ถึง วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2567 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


2. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2567 ถึง วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2567 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


3. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2567 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2567 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


4. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2567 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2567 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


5. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2567 ถึง วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2567 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


6. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม /รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2567 ถึง วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2567 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.


7. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2567 ถึง วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2567 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.


8. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2567 ถึง วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2567 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


9. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2567 ถึง วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2567 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.


10. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2567 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.


11. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2567 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.


12. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2567 ถึง วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2567 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.


13. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2567 ถึง วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2567 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.


14. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2567 ถึง วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2567 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.


15. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2567 ถึง วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2567 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.


16. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2567 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2567 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.


17. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2567 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2567 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.


18. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2567 ถึง วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2567 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.


19. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2567 ถึง วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2567 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.


รายชื่อกิจกิจกรรมสุขาใจ


รายชื่อกิจกรรมจิตอาสา


1. ทำบุญตักบาตรเดือนเกิด : รับสมัครจิตอาสาหญิง ช่วยดูแลเจ้าภาพเดือนเกิด (เฉพาะอาสาหญิง) โดย งานกิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2567 ถึง วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2567 เวลา 07:30 น. ถึง 10:00 น.


2. ทำบุญตักบาตรเดือนเกิด : รับสมัครจิตอาสา ช่วยงานลงทะเบียนกิจกรรม โดย งานกิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2567 ถึง วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2567 เวลา 07:30 น. ถึง 10:00 น.


3. ทำบุญตักบาตรเดือนเกิด (ช่วงเช้า) : รับสมัครจิตอาสาชาย คอยช่วยเหลือผู้สูงอายุถืออาหารมาใส่บาตร-พาไปนั่งในพื้นที่ (เฉพาะอาสาชาย) โดย งานกิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2567 ถึง วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2567 เวลา 07:30 น. ถึง 09:30 น.


4. ทำบุญตักบาตรเดือนเกิด : รับสมัครจิตอาสา ช่วยแจกหนังสือสวดมนต์และจัดระเบียบรองเท้า โดย งานกิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2567 ถึง วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2567 เวลา 07:30 น. ถึง 10:00 น.


5. ทำบุญตักบาตรเดือนเกิด : รับสมัครจิตอาสา บริการจุดยืมคืนปิ่นโต และช่วยคอยให้คำแนะนำจุดคัดแยกขยะ โดย งานกิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2567 ถึง วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2567 เวลา 07:30 น. ถึง 13:00 น.


6. ทำบุญตักบาตรเดือนเกิด : รับสมัครจิตอาสาชาย ช่วยยกและถ่ายของใส่บาตรหลังพระภิกษุ (เฉพาะอาสาชาย) โดย งานกิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2567 ถึง วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2567 เวลา 09:30 น. ถึง 12:00 น.


7. ทำบุญตักบาตรเดือนเกิด : รับสมัครจิตอาสา ช่วยแยกของและแพ็คของใส่บาตร (ต้องการอาสาทั้งชาย-หญิง) โดย งานกิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2567 ถึง วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2567 เวลา 09:30 น. ถึง 13:00 น.


รายการกิจกรรมล่วงหน้า (ยังไม่เปิดรับ)


1. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
เปิดรับ วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2567


2. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
เปิดรับ วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2567


3. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
เปิดรับ วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2567


4. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
เปิดรับ วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2567


5. อานาปานสติแบบย่อสำหรับบุคคลทั่วไป ตามแนวปฏิบัติ อ.โกเอ็นก้า(ลงทะเบียนเฉพาะผู้เข้าร่วมในพื้นที่) เดือน สิงหาคม โดย กลุ่มโกเอ็นก้า
เปิดรับ วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2567


6. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
เปิดรับ วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2567


7. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
เปิดรับ วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2567


8. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
เปิดรับ วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2567


9. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
เปิดรับ วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2567


10. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
เปิดรับ วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2567