เงื่อนไขการร่วมกิจกรรมในพื้นที่
กรุณาลงทะเบียน ตาม ช่วงเวลา ที่สนใจร่วม เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน (ไม่รับ walk in)
รับข่าวสารทางอีเมล [คลิกที่นี่]
ทั้งหมด กิจกรรมคลินิกรักษ์ใจ กิจกรรมสุขาใจ กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมล่วงหน้า

รายชื่อกิจกรรมที่เปิดรับลงทะเบียน


1. ร่วมฟังธรรมะปฏิบัติ พระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต โดย กลุ่มธรรมะปฏิบัติ
วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 ถึง วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 12:00 น. ถึง 13:30 น.
ผู้สมัครเต็ม


2. ปลุกสติให้ใจ ปลูกปัญญาด้วยธรรม กับครูดล ธนวัชร์ โดย เครือข่ายชีวิตสิกขา
วันพุธที่ 24 เมษายน 2567 ถึง วันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 09:30 น. ถึง 16:30 น.


3. หลักสูตร “ภาวนาด้วยหัวใจอันประเสริฐ ระดับ ๑ : ยิ้มจากหัวใจ” โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2567 ถึง วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2567 เวลา 09:00 น. ถึง 16:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


4. หนึ่งวันภาวนาเพื่อชีวิต หัวข้อ "ธรรมะเป็นคู่ชีวิตอย่างแท้จริง" โดย กลุ่มธรรมมาตา สวนโมกข์กรุงเทพ
วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2567 ถึง วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2567 เวลา 09:00 น. ถึง 16:00 น.


5. หลักสูตร ภาวนาด้วยหัวใจอันประเสริฐ ระดับ ๒ : เมตตาภาวนา เพื่อเยียวยาตนเอง (**ต้องผ่านหลักสูตรภาวนาด้วยหัวใจอันประเสริฐ ระดับ ๑ : ยิ้มจากหัวใจ มาก่อน) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2567 ถึง วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2567 เวลา 09:00 น. ถึง 16:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


6. แด่ลมหายใจ กลไกแห่งความสุข กับพระมหาฟูกิจ ชุติปัญโญ โดย กลุ่มเพลินธรรมนำชม
วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 09:30 น. ถึง 17:00 น.


7. ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรเดือนเกิด (ประจำเดือนพฤษภาคม) โดย หอจดหมายเหตุฯ
วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2567 ถึง วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2567 เวลา 08:30 น. ถึง 11:30 น.


8. อานาปานสติตามแนวสวนโมกข์ โดยนำปฏิบัติโดย พระคัมภีรญาณ อภิปุญฺโญ เจ้าอาวาสวัดป่าสุญญตา จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดย งานกิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2567 ถึง วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2567 เวลา 13:00 น. ถึง 16:00 น.


9. ค่ายเพลินธรรมนำปัญญา ครั้งที่ 40 "เด็กดีมีธรรม ดำรงศาสนา" ( กิจกรรม จำกัดอายุ 9 ถึง 12 ) โดย เพลินธรรมนำปัญญา
วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2567 ถึง วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2567 เวลา 09:00 น. ถึง 16:00 น.


10. อานาปานสติแบบย่อสำหรับบุคคลทั่วไป ตามแนวปฏิบัติท่านอาจารย์โกเอ็นก้า(ลงทะเบียนเฉพาะผู้เข้าร่วมในพื้นที่) เดือน พฤษภาคม โดย กลุ่มโกเอ็นก้า
วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2567 ถึง วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2567 เวลา 14:00 น. ถึง 16:30 น.


11. อบรม ธรรมะ บำบัดความป่วย… ได้จริงหรือ? ครั้งที่ 14 (พักค้าง 3 วัน 2 คืน) โดย เพลินธรรมนำชีวิต
วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 ถึง วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2567 เวลา 09:00 น. ถึง 16:00 น.


รายชื่อกิจกรรมคลินิกรักษ์ใจ


1. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันพุธที่ 17 เมษายน 2567 ถึง วันพุธที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.


2. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันพุธที่ 17 เมษายน 2567 ถึง วันพุธที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.


3. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม /รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


4. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


5. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม /รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 ถึง วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.


6. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 ถึง วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.


7. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันพุธที่ 24 เมษายน 2567 ถึง วันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.


8. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันพุธที่ 24 เมษายน 2567 ถึง วันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.


9. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.


10. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.


11. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม /รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 ถึง วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.


12. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 ถึง วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.


รายชื่อกิจกิจกรรมสุขาใจ


1. "สุขาใจ" ครั้งที่ 5 โดย ครู โกโก้ กกกร เบญจาธิกูล และ ทีมอาสา (รอบ 1 เวลา 09.00 - 10.30 น.) โดย ธนาคารสติ
วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2567 ถึง วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2567 เวลา 09:00 น. ถึง 10:30 น.


2. "สุขาใจ" ครั้งที่ 5 โดย ครู โกโก้ กกกร เบญจาธิกูล และ ทีมอาสา (รอบ 2 เวลา 10.30 - 12.00 น.) โดย ธนาคารสติ
วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2567 ถึง วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2567 เวลา 10:30 น. ถึง 12:00 น.


3. "สุขาใจ" ครั้งที่ 5 โดย ครู โกโก้ กกกร เบญจาธิกูล และ ทีมอาสา (รอบ 3 เวลา 13.30 - 15.00 น.) โดย ธนาคารสติ
วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2567 ถึง วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2567 เวลา 13:30 น. ถึง 15:00 น.


4. "สุขาใจ" ครั้งที่ 5 โดย ครู โกโก้ กกกร เบญจาธิกูล และ ทีมอาสา (รอบ 4 เวลา 15.00 - 16.30 น.) โดย ธนาคารสติ
วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2567 ถึง วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2567 เวลา 15:00 น. ถึง 16:30 น.


รายชื่อกิจกรรมจิตอาสา


รายการกิจกรรมล่วงหน้า (ยังไม่เปิดรับ)


1. จักรวาลบนเส้นด้าย โดย LEENON โดย งานกิจกรรม
เปิดรับ วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567


2. ทำบุญตักบาตรเดือนเกิด : รับสมัครจิตอาสา ช่วยงานลงทะเบียนกิจกรรม โดย งานกิจกรรม
เปิดรับ วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2567


3. ทำบุญตักบาตรเดือนเกิด : รับสมัครจิตอาสา ช่วยแจกหนังสือสวดมนต์และจัดระเบียบรองเท้า โดย งานกิจกรรม
เปิดรับ วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2567


4. เจริญสติแบบเคลื่อนไหวในแนวทางหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ นำปฎิบัติโดย พระอาจารย์สุปัน สุมังคโลและพระอาจารย์ประจักษ์ ยโสธโร โดย คณะศิษย์หลวงพ่อเทียน
เปิดรับ วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2567