ประชาสัมพันธ์
1. สำหรับท่านที่เคยลงทะเบียนสมาชิกไว้ แต่ สืบค้นไม่พบ สามารถ ตรวจสอบรายชื่อของท่าน ที่นี่ (ส่วนใหญ่เกิดจากสะกดชื่อผิดพลาด)
2. ท่านที่ลงทะเบียนกิจกรรม แล้ว สามารถตรวจเช็คว่าการลงทะเบียนครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ ด้วยตนเอง โดยเลือกจากเมนู "ตรวจสอบ / ยกเลิก การเข้าร่วมกิจกรรม" (อยู่ด้านบนของหน้านี้)
3. การยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ทำได้ 2 วันก่อนเกิดกิจกรรม หากท่านลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ และไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมรวม 2 ครั้ง ระบบจะตัดสิทธิ์การลงทะเบียนล่วงหน้า เป็นเวลา 2 เดือน

รายชื่อกิจกรรมที่เปิดรับลงทะเบียน
ลำดับ รายชื่อ รายละเอียด เพิ่มเติม วันเริ่มกิจกรรม การลงทะเบียน

1กิจกรรม "ล้อมวงชวนคุย เรียนรู้ผ่านหนังสือ" ธรรมบรรยายระดับมหาวิทยาลัย เล่ม ๒ (๑๗ ธันวาคม) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560เลยจากกำหนด

2ค่ายอบรมธรรมสำหรับเด็ก อายุ ๙-๑๒ปี (ค่ายเพลินธรรมนำปัญญา ครั้งที่ ๒๒) อ่านวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560เลยจากกำหนด

3หลักสูตรอบรมคู่มือมนุษย์ รุ่นที่ ๓๑ ครั้งที่ ๔/๔ : หัวข้อ ปฏิจจสมุปบาท เรื่องที่ลึกซึ้งเข้าใจยากของพุทธศาสนา อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560เลยจากกำหนด

4อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๓ ขั้น "สมาธิ ภาวนา" (ธันวาคม ๒๕๖๐) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560เลยจากกำหนด

5ไทเก็ก โยคะ สมาธิ อ่านวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560 ลงทะเบียน

6โยคะในสวนธรรม อ่านวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 ลงทะเบียน

7ปราณายามะในสวนธรรม อ่านวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 ลงทะเบียน

8โยคะในสวนธรรม (ทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่๔ ของเดือน) อ่านวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560 ลงทะเบียน

9มาตาภาวนา กตัญญูตา(๒๓ -๒๔ ธันวาคม) อ่านวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560 ลงทะเบียน

10อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๔ ขั้น "มุ่งระงับกายจิต และเห็นธรรมเย็นใจ" (ธันวาคม ๒๕๖๐) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560 ลงทะเบียน

11สีน้ำภาวนา อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560 ลงทะเบียน

12ถักรักปันอุ่นแด่พี่น้องบนดอย (๒๔ ธันวาคม) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560 ลงทะเบียน

13ถักรักเติมใจเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง (๒๔ ธันวาคม) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560 ลงทะเบียน

14ล้อมวงชวนคุย เรียนรู้ผ่านหนังสือ "นัดพิเศษ" ส่งท้ายปี 2560 อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560 ลงทะเบียน

15อานาปานสติแบบย่อ ตามแนวปฏิบัติท่านอาจารย์โกเอ็นกา (๒๔ ธันวาคม) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560 ลงทะเบียน

16อบรมล้างพิษกายใจ ด้วยคลื่นเสียง โดย ดร.กัมปนาท บัวฮมบุรา (เปิดลงทะเบียน ๑๐ ธ.ค.) อ่านวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 ลงทะเบียน

17ภาวนาส่งท้ายปี : ลมหายใจภาวนา โดย พระสิทธิภัทร สิทธิเตโช วัดปุรณาวาส พระอาสากลุ่มคิลานธรรม (๒๖ ธันวาคม) อ่าน-วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 ลงทะเบียน

18ภาวนาส่งท้ายปี : ภาวนาเพื่อชีวิต โดย เครือข่ายชีวิตสิกขา (๒๗ ธันวาคม) อ่าน-วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 ลงทะเบียน

19ภาวนาส่งท้ายปี : อานาปานสติแบบย่อ (หลักสูตร ๑ วัน) ตามแนวปฏิบัติของท่านอาจารย์โกเอ็นกา (๒๘ ธันวาคม) อ่านวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560ผู้สมัครเต็ม

20ภาวนาส่งท้ายปี : อบรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ตามแนวทางหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ (๒๙ ธันวาคม) อ่านวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560 ลงทะเบียน

21อานาปานสติภาวนา : สุดทางกิเลส สู่ทางวิมุตติ (วันสุดท้ายปี ๒๕๖๐) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2560 ลงทะเบียน

22ศิลป์ศีลภาวนา:ถุงชายผ้าเหลืองเติมใจผู้ป่วย (งานเทศกาลเจริญสติ) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2560 ลงทะเบียน

23ศิลป์ศีลภาวนา : พวงกุญแจสร้างสุข (งานเทศกาลเจริญสติ) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2560 ลงทะเบียน

24ศิลป์ศีลภาวนา : ตุ๊กตาน้องแทนใจ (งานเทศกาลเจริญสติ) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2560 ลงทะเบียน

25แพทย์แผนใจ - ธรรมโฆษณ์ ๑๐๑ : ศึกษาชีวิตจากพุทธดำรัส รุ่นที่ ๒๓ (วันเสาร์)(๑) อ่าน-วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2561 ลงทะเบียน

26หลักสูตรอบรมคู่มือมนุษย์ รุ่นที่ ๓๒ ครั้งที่ ๑/๔ หัวข้อ ตัวตน ตัวเรา มี หรือ ไม่มี ความรู้สึกตัวตนของเราเกิดขึ้นมาได้อย่างไร อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561 ลงทะเบียน

27อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๑ ขั้น “เตรียมกาย วางจิต” (มกราคม ๒๕๖๑) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561 ลงทะเบียน

28กิจกรรมล้อมวง ชวนคุย ผ่านหนังสือ “เทคนิคการมีธรรมะเล่ม ๓”(ทศพิธราชธรรม) โดย พุทธทาสภิกขุ (๗ มกราคม) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561 ลงทะเบียน

29แพทย์แผนใจ - ธรรมโฆษณ์ ๑๐๑ : ศึกษาชีวิตจากพุทธดำรัส รุ่นที่ ๒๔ (วันอังคาร)(๑) อ่าน-วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 ลงทะเบียน

30กิจกรรมล้อมวง ชวนคุย ผ่านหนังสือ “เทคนิคการมีธรรมะเล่ม ๓”(ทศพิธราชธรรม) โดย พุทธทาสภิกขุ (๒๑ มกราคม) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561 ลงทะเบียน

31"ธรรมะบำบัดความป่วยได้จริงหรือ ?ภาคปฏิบัติ ครั้งที่๒ ณ บ้านกานนิสา นนทบุรี (๒๗-๒๘ มกราคม ๒๕๖๑) อ่านวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 ลงทะเบียน

รายการกิจกรรมล่วงหน้า (ยังไม่เปิดรับ)
ลำดับ รายชื่อ รายละเอียด เพิ่มเติม วันเริ่มกิจกรรม เปิดรับวันที่

1อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๒ ขั้น "เริ่มต้น ฝึกใจ" (มกราคม ๒๕๖๑) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560

จำนวนผู้เข้าชม : 122085 ครั้ง | จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมของสวนโมกข์ปี 2560 : 31875 ครั้ง