ประชาสัมพันธ์
1. สำหรับท่านที่เคยลงทะเบียนสมาชิกไว้ แต่ สืบค้นไม่พบ สามารถ ตรวจสอบรายชื่อของท่าน ที่นี่ (ส่วนใหญ่เกิดจากสะกดชื่อผิดพลาด)
2. ท่านที่ลงทะเบียนกิจกรรม แล้ว สามารถตรวจเช็คว่าการลงทะเบียนครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ ด้วยตนเอง โดยเลือกจากเมนู "ตรวจสอบ / ยกเลิก การเข้าร่วมกิจกรรม" (อยู่ด้านบนของหน้านี้)
3. การยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ทำได้ 2 วันก่อนเกิดกิจกรรม หากท่านลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ และไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมรวม 2 ครั้ง ระบบจะตัดสิทธิ์การลงทะเบียนล่วงหน้า เป็นเวลา 2 เดือน

รายชื่อกิจกรรมที่เปิดรับลงทะเบียน
ลำดับ รายชื่อ รายละเอียด เพิ่มเติม วันเริ่มกิจกรรม การลงทะเบียน

1อานาปานสติสำหรับเด็กและเยาวชน ตามแนวปฏิบัติท่านอาจารย์โกเอ็นกา (หลักสูตร ๑ วัน : ๑๘ ตุลาคม ) อ่าน-วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560เลยจากกำหนด

2อานาปานสติแบบย่อ ตามแนวปฏิบัติท่านอาจารย์โกเอ็นกา(๑๘ ตุลาคม) อ่านวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560เลยจากกำหนด

3โยคะในสวนธรรม อ่านวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 ลงทะเบียน

4ปราณายามะในสวนธรรม อ่านวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 ลงทะเบียน

5เข้าถึงใจสร้างสุข ภาคจิตตนคร (๒๕๖๐) อ่าน-วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560 ลงทะเบียน

6ปั่นไอติมชิมความสุข (รอบครอบครัว) อ่านวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560 ลงทะเบียน

7ปั่นไอติมชิมความสุข (รอบบุคคลทั่วไป) อ่านวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560 ลงทะเบียน

8อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๔ ขั้น "มุ่งระงับกายจิต และเห็นธรรมเย็นใจ" (ตุลาคม ๒๕๖๐) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2560 ลงทะเบียน

9ไทเก็ก โยคะ สมาธิ อ่านวันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2560 ลงทะเบียน

10สีน้ำภาวนา อ่านวันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2560ผู้สมัครเต็ม

11ถักรักปันอุ่นแด่พี่น้องบนดอย (๒๒ ตุลาคม) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2560 ลงทะเบียน

12ถักรักเติมใจเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง (๒๒ ตุลาคม) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2560 ลงทะเบียน

13อานาปานสติแบบย่อ ตามแนวปฏิบัติของท่านอาจารย์โกเอ็นกา (๒๒ ตุลาคม) อ่านวันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2560 ลงทะเบียน

14โยคะในสวนธรรม อ่านวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560 ลงทะเบียน

15ปราณายามะในสวนธรรม อ่านวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 ลงทะเบียน

16โยคะในสวนธรรม อ่านวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2560 ลงทะเบียน

17มาตาภาวนา ตามรอยธรรมราชา (๒๘ ตุลาคม) อ่านวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2560 ลงทะเบียน

18อานาปานสติจากพระโอษฐ์ (ตุลาคม ๒๕๖๐) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560 ลงทะเบียน

19อบรม ธรรมะบำบัดความป่วยได้จริงหรือ ? ครั้งที่ ๓๐ ( ๒๙ ตุลาคม) อ่านวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560 ลงทะเบียน

20อานาปานสติภาวนา : สุดทางกิเลส สู่ทางวิมุตติ (ตุลาคม ๒๕๖๐) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560 ลงทะเบียน

21เพ็ญภาวนา ชาคริยานุโยค : ปฏิบัติบูชาถวายมหาราชา (พฤศจิกายน ๒๕๖๐) อ่าน-วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ลงทะเบียน

22หลักสูตรอบรมคู่มือมนุษย์ รุ่นที่ ๓๑ ครั้งที่ ๑/๔ หัวข้อ ตัวตน ตัวเรา มี หรือ ไม่มี ความรู้สึกตัวตนของเราเกิดขึ้นมาได้อย่างไร อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ลงทะเบียน

23อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๑ ขั้น “เตรียมกาย วางจิต” (พฤศจิกายน ๒๕๖๐) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ลงทะเบียน

24ล้อมวงชวนคุย เรียนรู้ผ่านหนังสือ "พุทธธรรมประยุกต์" (๕ พ.ย.) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ลงทะเบียน

25สร้างสุขสูงวัย..เปิดใจรับฟัง อ่านวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ลงทะเบียน

26ค่ายอบรมธรรมะสำหรับครอบครัว ครั้งที่ ๓ (รับเฉพาะครอบครัวที่มีสมาชิกในครอบครัวอายุ ๑๔ปีขึ้นไป) อ่าน-วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ลงทะเบียน

27อบรมเชิงปฎิบัติภาวนา :เพื่อดูแลจิตใจของตนเองและคนที่เรารัก โดยกลุ่มอาสาคิลานธรรม อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 ลงทะเบียน

28​ล้อมวงชวนคุย เรียนรู้ผ่านหนังสือ "พุทธธรรมประยุกต์" (๑๙ พ.ย.) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 ลงทะเบียน

รายการกิจกรรมล่วงหน้า (ยังไม่เปิดรับ)
ลำดับ รายชื่อ รายละเอียด เพิ่มเติม วันเริ่มกิจกรรม เปิดรับวันที่

1อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๒ ขั้น "เริ่มต้น ฝึกใจ" (พฤศจิกายน ๒๕๖๐) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2560

จำนวนผู้เข้าชม : 76242 ครั้ง | จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมของสวนโมกข์ปี 2560 : 28213 ครั้ง