ประชาสัมพันธ์
1. สำหรับท่านที่เคยลงทะเบียนสมาชิกไว้ แต่ สืบค้นไม่พบ สามารถ ตรวจสอบรายชื่อของท่าน ที่นี่ (ส่วนใหญ่เกิดจากสะกดชื่อผิดพลาด)
2. ท่านที่ลงทะเบียนกิจกรรม แล้ว สามารถตรวจเช็คว่าการลงทะเบียนครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ ด้วยตนเอง โดยเลือกจากเมนู "ตรวจสอบ / ยกเลิก การเข้าร่วมกิจกรรม" (อยู่ด้านบนของหน้านี้)
3. การยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ทำได้ 2 วันก่อนเกิดกิจกรรม หากท่านลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ และไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมรวม 2 ครั้ง ระบบจะตัดสิทธิ์การลงทะเบียนล่วงหน้า เป็นเวลา 2 เดือน

เสาร์๕ พอดีคือความสุข
ลำดับ รายชื่อ รายละเอียด เพิ่มเติม วันเริ่มกิจกรรม การลงทะเบียน

1ธนูโพชฌงค์ เจริญสติ (เสาร์๕ พอดีคือความสุข ) โดย หอจดหมายเหตุฯ อ่าน-วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561
09:00 น. ถึง 12:00 น.
ผู้สมัครเต็ม

2การรักษาตัวเองด้วยธรรมชาติบำบัด กับหมอเจค็อบ (เสาร์๕ พอดีคือความสุข) โดย หอจดหมายเหตุฯ อ่าน-วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561
09:30 น. ถึง 12:00 น.
ผู้สมัครเต็ม

3ถุงชายผ้าเหลืองเติมใจผู้ป่วย (เสาร์๕ พอดีคือความสุข) โดย หอจดหมายเหตุฯ อ่าน-วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561
10:00 น. ถึง 12:30 น.
ลงทะเบียน

4ตุ๊กตาล้มแล้วลุกเติมใจผู้ป่วย (เสาร์๕ พอดีคือความสุข) โดย หอจดหมายเหตุฯ อ่าน-วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561
10:00 น. ถึง 12:30 น.
ลงทะเบียน

5Workshop ทำน้ำยาเอนกประสงค์สำหรับทำความสะอาดจากน้ำหมักผลไม้ กับอิ่มบุญ (เสาร์๕ พอดีคือความสุข) โดย หอจดหมายเหตุฯ อ่าน-วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561
10:00 น. ถึง 12:30 น.
ลงทะเบียน

6คัดพระสูตรด้วยพู่กันจีน (เสาร์๕ พอดีคือความสุข) โดย หอจดหมายเหตุฯ อ่าน-วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561
13:00 น. ถึง 15:00 น.
ผู้สมัครเต็ม

7เสวนา "พอดีคือความสุข ความสุขที่แท้จริงอยู่เหนือวัตถุ" กับอาจารย์ประมวล เพ็งจันทร์ และ อาจารย์เดชา ศิริภัทร (เสาร์๕ พอดีคือความสุข) โดย หอจดหมายเหตุฯ อ่าน-วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561
14:00 น. ถึง 16:00 น.
ลงทะเบียน


รายชื่อกิจกรรมที่เปิดรับลงทะเบียน
ลำดับ รายชื่อ รายละเอียด เพิ่มเติม วันเริ่มกิจกรรม การลงทะเบียน

1มาตาภาวนา ตอน ตามรอยธรรมราชา (๒๒-๒๓ ก.ย.) โดย กลุ่มมาตาภาวนา อ่านวันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561
13:30 น. ถึง 07:30 น.
เลยจากกำหนด

2อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๔ ขั้น "มุ่งระงับกายจิต และเห็นธรรมเย็นใจ" (กันยายน ๒๕๖๑) โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์ อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561
07:30 น. ถึง 17:00 น.
ลงทะเบียน

3ไทเก็ก โยคะ สมาธิ โดย อ.สุพล โลห์ชิตกุล อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561
09:00 น. ถึง 11:00 น.
ลงทะเบียน

4สีน้ำภาวนา โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์ อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561
09:00 น. ถึง 12:30 น.
ผู้สมัครเต็ม

5สนุกกับประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา : แสงทองส่องรัตนโกสินทร์ โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์ อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561
13:00 น. ถึง 15:00 น.
ลงทะเบียน

6อานาปานสติแบบย่อ ตามแนวปฏิบัติท่านอาจารย์โกเอ็นก้า โดย กลุ่มโกเอนก้า อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561
17:00 น. ถึง 18:30 น.
ลงทะเบียน

7เพ็ญภาวนา ชาคริยานุโยค (กันยายน ๒๕๖๑) โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์ อ่าน-วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561
19:00 น. ถึง 06:00 น.
ลงทะเบียน

8โยคะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ อ่านวันพุธที่ 26 กันยายน 2561
17:00 น. ถึง 18:30 น.
ลงทะเบียน

9ปราณายามะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ อ่าน-วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561
17:00 น. ถึง 18:30 น.
ลงทะเบียน

16ธรรมะบำบัดความเจ็บป่วยได้จริงหรือ? ครั้งที่ ๓๔ ( ๓๐ กันยายน) โดย เพลินธรรมนำชีวิต อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561
09:00 น. ถึง 16:00 น.
ลงทะเบียน

17อานาปานสติจากพระโอษฐ์ (กันยายน ๒๕๖๑) โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์ อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561
09:00 น. ถึง 12:00 น.
ลงทะเบียน

18อานาปานสติภาวนา : สุดทางกิเลส สู่ทางวิมุตติ (กันยายน ๒๕๖๑) โดย เครือข่ายการเรียนรู้สู่ธรรมวาที อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561
13:00 น. ถึง 17:00 น.
ลงทะเบียน

19อานาปานสติสำหรับเด็ก ตามแนวปฏิบัติท่านอาจารย์โกเอ็นก้า หลักสูตร ๑ วัน ( ๒ ตุลาคม ) โดย กลุ่มโกเอนก้า อ่าน-วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561
08:00 น. ถึง 15:30 น.
ลงทะเบียน

20อานาปานสติแบบย่อสำหรับบุคคลทั่วไป ตามแนวปฏิบัติท่านอาจารย์โกเอ็นก้า ( ๒ ตุลาคม) โดย กลุ่มโกเอนก้า อ่าน-วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561
14:00 น. ถึง 15:00 น.
ลงทะเบียน

21อานาปานสติสำหรับเด็ก ตามแนวท่านอาจารย์โกเอ็นก้า (หลักสูตร ๑ วัน) (๓ ตุลาคม) โดย กลุ่มโกเอนก้า อ่าน-วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561
08:00 น. ถึง 15:30 น.
ลงทะเบียน

22เพนท์ถุงผ้าหาแก่นธรรม :ถุงผ้าใส่ยา ลดการใช้ถุงพลาสติก โดย กลุ่มต้นโมกข์ อ่าน-วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561
13:00 น. ถึง 16:00 น.
ลงทะเบียน

23อานาปานสติแบบย่อสำหรับบุคคลทั่วไป ตามแนวปฏิบัติท่านอาจาย์โกเอ็นก้า ( ๓ ตุลาคม) โดย กลุ่มโกเอนก้า อ่าน-วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561
14:00 น. ถึง 15:00 น.
ลงทะเบียน

24โยคะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ อ่านวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561
17:00 น. ถึง 18:30 น.
ลงทะเบียน

25ปราณายามะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ อ่าน-วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561
17:00 น. ถึง 18:30 น.
ลงทะเบียน

26สวัสดีวัยสุข โดย กลุ่มฟาร์มสุข อ่าน-วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561
10:00 น. ถึง 17:00 น.
ลงทะเบียน

27โครงการจิตอาสาถักไม้กวาดถวายวัด:ถักไม้กวาดภาวนา โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์ อ่าน-วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561
08:30 น. ถึง 17:00 น.
ลงทะเบียน

28หลักสูตรอบรมคู่มือมนุษย์ รุ่นที่ ๓๖ ครั้งที่ ๓/๔ : หัวข้อ ปฏิจจสมุปบาท เรื่องที่ลึกซึ้งเข้าใจยากของพุทธศาสนา โดย กลุ่มต้นโมกข์ อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561
09:00 น. ถึง 12:00 น.
ลงทะเบียน

29อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๑ ขั้น “เตรียมกาย วางจิต” (ตุลาคม ๒๕๖๑) โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์ อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561
13:00 น. ถึง 17:00 น.
ลงทะเบียน

30ล้อมวงชวนคุย ผ่านหนังสือ เดือนตุลาคม #ความลับและอุบายในอานาปานสติ โดย สโมสรธรรมทาน อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561
14:00 น. ถึง 16:00 น.
ลงทะเบียน

31อานาปานสติสำหรับเด็ก ตามแนวปฏิบัติท่านอาจารย์โกเอ็นก้า(หลักสูตร ๑ วัน) ( ๙ ตุลาคม) โดย กลุ่มโกเอนก้า อ่าน-วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561
08:00 น. ถึง 15:30 น.
ลงทะเบียน

32อานาปานสติแบบย่อสำหรับบุคคลทั่วไป ตามแนวปฏิบัติท่านอาจารย์โกเอ็นก้า ( ๙ ตุลาคม) โดย กลุ่มโกเอนก้า อ่าน-วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561
14:00 น. ถึง 15:00 น.
ลงทะเบียน

33อานาปานสติสำหรับเด็ก ตามแนวปฏิบัติท่านอาจารย์โกเอ็นก้า (หลักสูตร ๑ วัน) ( ๑๐ ตุลาคม) โดย กลุ่มโกเอนก้า อ่าน-วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561
08:00 น. ถึง 15:30 น.
ลงทะเบียน

34อานาปานสติแบบย่อสำหรับบุคคลทั่วไป ตามแนวปฏิบัติท่านอาจารย์โกเอ็นก้า ( ๑๐ ตุลาคม) โดย กลุ่มโกเอนก้า อ่าน-วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561
14:00 น. ถึง 15:00 น.
ลงทะเบียน

35โยคะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ อ่านวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561
17:00 น. ถึง 18:30 น.
ลงทะเบียน

36การอบรมหลักสูตรสมดุลชีวิตองค์รวม โดย งานโครงการ อ่าน-วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561
08:00 น. ถึง 16:00 น.
ลงทะเบียน

37ปราณายามะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ อ่าน-วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561
17:00 น. ถึง 18:30 น.
ลงทะเบียน

38มาตาภาวนา อบรมภาวนาสำหรับสตรีแบบพักค้าง(๔ วัน ๓ คืน) ณ อาศรมวงศ์สนิท นครนายก (๑๒ -๑๕ ตุลาคม) โดย กลุ่มมาตาภาวนา อ่านวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561
09:00 น. ถึง 15:00 น.
ลงทะเบียน

39ล้อมวงชวนคุย เรียนรู้ผ่านหนังสือ เดือนตุลาคม #ความลับและอุบายในอานาปานสติ โดย สโมสรธรรมทาน อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561
14:00 น. ถึง 16:00 น.
ลงทะเบียน

40ค่ายอบรมธรรมะสำหรับวัยรุ่น อายุ ๑๓-๑๕ปี (ค่ายวัยใส ครั้งที่๔) โดย เพลินธรรมนำปัญญา อ่านวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561
08:30 น. ถึง 16:30 น.
ผู้สมัครเต็ม

41ค่ายอบรมธรรมะสำหรับเด็ก อายุ ๙-๑๒ปี (ค่ายเพลินธรรมนำปัญญา ครั้งที่ ๒๖) โดย เพลินธรรมนำปัญญา อ่านวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561
08:30 น. ถึง 16:00 น.
ลงทะเบียน

42ธรรมะบำบัดความป่วยได้จริงหรือ ? ภาคปฏิบัติการ ครั้งที่ ๔(หลักสูตร ๓ วัน ๒ คืน ) ณ สวนธรรมศรีปทุม (๙-๑๑ พฤศจิกายน) โดย เพลินธรรมนำชีวิต อ่านวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561
10:00 น. ถึง 16:00 น.
ลงทะเบียน


รายชื่อกิจกรรมจิตอาสา
ลำดับ รายชื่อ รายละเอียด เพิ่มเติม วันเริ่มกิจกรรม การลงทะเบียน

1รับอาสาสมัครทำความสะอาดฟิล์มสไลด์ โดย เครือข่ายงานจดหมายเหตุ อ่าน-วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561
10:00 น. ถึง 16:00 น.
ผู้สมัครเต็ม

2รับอาสาช่วยลงทะเบียนกิจกรรม (เสาร์๕ พอดีคือความสุข) โดย หอจดหมายเหตุฯ อ่าน-วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561
08:00 น. ถึง 15:00 น.
ลงทะเบียน

3อาสาช่วยงานตักบาตรเดือนเกิด โดย งานกิจกรรม อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561
07:30 น. ถึง 13:00 น.
ลงทะเบียน


รายชื่อกิจกรรมบุญจาริก
ลำดับ รายชื่อ รายละเอียด เพิ่มเติม วันเริ่มกิจกรรม การลงทะเบียน

รายการกิจกรรมล่วงหน้า (ยังไม่เปิดรับ)
ลำดับ รายชื่อ รายละเอียด เพิ่มเติม วันเริ่มกิจกรรม เปิดรับวันที่

1ดูหนังหาแก่นธรรม Love in Depression กับ เอิน กัลยากร นาคสมภพ (เปิดลงทะเบียน 25 ก.ย.) โดย งานกิจกรรม อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561
14:00 น. ถึง 17:00 น.
วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561

2อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๒ ขั้น "เริ่มต้น ฝึกใจ" (ตุลาคม ๒๕๖๑) โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์ อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2561
13:00 น. ถึง 17:00 น.
วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561

3โยคะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ อ่านวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561
17:00 น. ถึง 18:30 น.
วันพุธที่ 26 กันยายน 2561

4ปราณายามะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ อ่าน-วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561
17:00 น. ถึง 18:30 น.
วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561

5สวัสดีวัยสุข โดย กลุ่มฟาร์มสุข อ่าน-วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561
10:00 น. ถึง 16:00 น.
วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561

6เข้าถึงใจสร้างสุข ภาคจิตตนคร (๒๕๖๑) โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์ อ่าน-วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561
09:00 น. ถึง 16:00 น.
วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561

7ปั่นไอติมชิมความสุข (รอบครอบครัว) โดย กลุ่มฟาร์มสุข อ่าน-วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561
10:00 น. ถึง 12:00 น.
วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561

8ปั่นไอติมชิความสุข (รอบผู้สูงวัย) โดย กลุ่มฟาร์มสุข อ่าน-วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561
13:00 น. ถึง 15:00 น.
วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561

9หลักสูตรอบรมคู่มือมนุษย์ รุ่นที่ ๓๖ ครั้งที่ ๔/๔ : หัวข้อ ทางดับทุกข์ที่ไม่ค่อยได้พูดกัน โดย กลุ่มต้นโมกข์ อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561
09:00 น. ถึง 12:00 น.
วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561

10อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๓ ขั้น "สมาธิ ภาวนา" (ตุลาคม ๒๕๖๑) โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์ อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561
13:00 น. ถึง 17:00 น.
วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนผู้เข้าชม : 369903 ครั้ง | จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมของสวนโมกข์ปี ( นับจากปี 2560) : 33644 ครั้ง