รายชื่อเจ้าภาพตักบาตรเดือนเกิด ปี 2563 จำนวน 378 เจ้าภาพ

รายชื่อเจ้าภาพตักบาตรเดือนเกิด ปี 2564 (จัดทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน)

ลำดับ วันที่ จำนวน
1 เดือน มกราคม 2564
วันที่ 01 ม.ค. 64
14
2 เดือน กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ 07 ก.พ. 64
25
3 เดือน มีนาคม 2564
วันที่ 07 มี.ค. 64
34
4 เดือน เมษายน 2564
วันที่ 04 เม.ย. 64
32
5 เดือน พฤษภาคม 2564
วันที่ 02 พ.ค. 64
29
6 เดือน มิถุนายน 2564
วันที่ 06 มิ.ย 64
13
7 เดือน กรกฎาคม 2564
วันที่ 04 ก.ค. 64
28
8 เดือน สิงหาคม 2564
วันที่ 01 ส.ค. 64
16
9 เดือน กันยายน 2564
วันที่ 05 ก.ย. 64
22
10 เดือน ตุลาคม 2564
วันที่ 03 ต.ค. 64
36
11 เดือน พฤศจิกายน 2564
วันที่ 07 พ.ย. 64
2
12 เดือน ธันวาคม 2564
วันที่ 05 ธ.ค. 64
0